Ks. Abp Gądecki: rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania

GadeckiDobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania – powiedział na Jasnej Górze abp Stanisław Gądecki. Zaapelował do wierzących, by głosowali na ludzi, których poglądy nie sprzeciwiają się wierze i wartościom katolickim.

W kontekście ustawy o in vitro wezwał katolickich polityków, by nie popierali regulacji prawnych, które sprzeciwiają się zasadom wiary.
Abp Gądecki, który jest przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i Metropolitą poznańskim, w niedzielę na Jasnej Górze przewodniczył Mszy św. z okazji Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Część homilii poświęcił polityce, która – jak podkreślił – powinna być „roztropną troską o wspólne dobro”.
Na tydzień przed wyborami prezydenckimi hierarcha przypomniał o prawie i obowiązku katolika udziału w wolnych wyborach. – To prawo i obowiązek wynika z naszej wolności, a wolność to przecież odpowiedzialność za siebie i za innych. Zatem dobrowolna rezygnacja z udziału w wyborach jest grzechem zaniedbania, ponieważ jest odrzuceniem odpowiedzialności za losy Ojczyzny – wskazał Abp Gądecki.

Przekonywał, że trzeba głosować „właściwie”, czyli zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi. – Ludzie wierzący winni oddać głos na te osoby, których postawa i poglądy są im bliskie, a przynajmniej nie sprzeciwiają się wierze katolickiej i katolickim wartościom oraz zasadom moralnym – powiedział.
Apelując o liczny udział w wyborach, ks. Arcybiskup przypomniał, że tylko w przypadku wysokiej frekwencji wyniki odzwierciedlają rzeczywistą wolę większości społeczeństwa, a nie tylko grup, które potrafią się skutecznie zmobilizować.
Hierarcha oświadczył, że duchowni nie powinni angażować się w kampanię wyborczą po żadnej ze stron, lecz respektować dojrzałość ludzi świeckich i „przez formację ich sumień pomagać im taką dojrzałość osiągnąć”. – Kapłan nie jest ustanowiony dla polityki, ale dla formacji sumień tak, aby były one zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji – dodał hierarcha.
Sprecyzował, że do zadań kapłańskich należy podawanie etycznych kryteriów wyborów i przedstawianie wiernym odpowiedzialności za ich decyzje. Przywołując słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, ks. Abp Gądecki powiedział, że są wartości, które nie podlegają żadnym kompromisom: szacunek i obrona ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, rodzina oparta na trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, prawo i obowiązek rodziców do wychowanie dzieci oraz promocja dobra wspólnego.
W homilii Przewodniczący KEP nawiązał też do stanowiska Biskupów ws. zapłodnienia in vitro i ostrzeżenia wystosowanego przez hierarchów, że politycy, którzy poprą ustawę o in vitro mogą się pozbawić pełnej łączności z Kościołem i utracić pełną dyspozycję do przyjmowania Komunii św. – Każdy kto przez chrzest został włączony do Kościoła, lecz nie wyznaje głoszonej przez niego wiary i świadomie neguje jego nauczanie, ten osłabia swoją jedność z nim – wskazał Abp Stanisław Gądecki.
Zaznaczył, że należący do Kościoła politycy mogą być członkami różnych partii, różnić się w wielu sprawach i Kościół nie ogranicza ich sumienia. – Nie zgadza się natomiast na to, by katolickiemu politykowi w imię wolności sumienia wolno było wszystko w odniesieniu do stanowienia prawa, przekreślającego prawo Boże – wskazał.
uroczystości uczestniczyli polscy Biskupi z Prymasem Polski ks. Arcybiskupem Wojciechem Polakiem, politycy, samorządowcy i działacze społeczni. Zgromadzonych powitał generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski.
Zamknięciem obchodów Święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będzie wieczorna modlitwa Apelu Jasnogórskiego z udziałem żołnierzy oraz Ordynariusza polowego Wojska Polskiego ks. Bpa Józefa Guzdka.
Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione na prośbę polskich Biskupów po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. W 1920 r. zgodził się na to Papież Benedykt XV, a trzy lata później Pius XI zatwierdził święto. Jest obchodzone 3 majana pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, która realizowała część lwowskich ślubów króla Jana Kazimierza. W 1656 r., Jan Kazimierz zawierzył Polskę Maryi i ogłosił ją Królową Polski.

za wp.pl