Konkurs dla Czytelników

Kto dowodził akcją odbicia więzienia w Pińsku?

Odpowiedzi na pytanie należy nadsyłać do 26 grudnia br.: na adres: „Aspekt Polski“,  ul. Piotrkowska 17, skr. poczt. 22, 90-955 Łódź 8 (z dopiskiem na kopercie „konkurs”) lub adres mailowy:  redakcja@aspektpolski.pl (podając temat: „konkurs”).

W losowaniu nagród książkowych wezmą udział zgłoszenia, które dotrą do redakcji do 26 grudnia br. Warunkiem udziału w losowaniu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi i podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Wyniki zostaną podane w grudniowym wydaniu oraz na stronie internetowej www.aspektpolski.pl

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.aspektpolski.pl Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

***

Rozstrzygnięcie konkursu

Akcją odbicia więzienia w Pińsku dowodził por.  Jan Piwnik „Ponury”.

Informujemy, że nagrody otrzymują:
– Rafał Barański z Łodzi
– Aleksandra Woźniak z Końskich
Jolanta Wójcik z Łodzi.

Gratulujemy!

sledzinski-horz