Konkurs dla Czytelników (październik 2016 r.)

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW
(październik 2016)

Kiedy miał miejsce pierwszy zrzut Cichociemnych do Polski
(dzień, miesiąc, rok)?

Odpowiedzi na pytanie należy nadsyłać do 7 listopada br.:
– na adres: „Aspekt Polski“, ul. Piotrkowska 17, skr. poczt. 22, 90-955 Łódź 8 (z dopiskiem na kopercie „konkurs”) lub
– adres mailowy: redakcja@aspektpolski.pl (podając temat: „konkurs”).

W losowaniu nagród książkowych wezmą udział zgłoszenia, które dotrą do redakcji do 7 listopada br. Warunkiem udziału w losowaniu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi i podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Wyniki zostaną podane w listopadowym wydaniu oraz na stronie internetowej www.aspektpolski.pl

Zobacz: regulamin_cichociemni.

Konkurs dla Czytelników rozstrzygnięty

Poprawna odpowiedź:
pierwszy zrzut cichociemnych do Polski odbył się w nocy z 15 na 16
lutego 1941 br.

Informujemy, że w wyniku losowania nagrody w konkursie dla Czytelników otrzymują:
– Andrzej Konarzewski z Łodzi,
– Kinga Witczak z Łodzi,
– Barbara Włodarczyk z Pabianic.

Nagrody książkowe prześlemy pocztą.
Są to:
Drogi cichociemnych – pr. zbior.,
Kacper Śledziński, Cichociemni. Elita polskiej dywersji,
Katarzyna Minczykowska, Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”

sledzinski-horz

Gratulujemy i zachęcamy do udziału w konkursie listopadowym!