Konkurs dla Czytelników (listopad 2016)

Konkurs dla Czytelników

Jak się nazywała jedyna kobieta zrzucona do Polski jako cichociemny?

Odpowiedzi na pytanie należy nadsyłać do 5 grudnia br.:
– na adres: „Aspekt Polski“,  ul. Piotrkowska 17, skr. poczt. 22, 90-955 Łódź 8 (z dopiskiem na kopercie „konkurs”) lub
– adres mailowy:  redakcja@aspektpolski.pl (podając temat: „konkurs”).

W losowaniu nagród książkowych wezmą udział zgłoszenia, które dotrą do redakcji do 5 grudnia br. Warunkiem udziału w losowaniu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi i podanie imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji. Wyniki zostaną podane w grudniowym wydaniu oraz na stronie internetowej www.aspektpolski.pl

sledzinski-horzSzczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.aspektpolski.pl Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

***

Rozstrzygnięcie konkursu

Poprawna odpowiedź: Jedyną kobietą cichociemnym była gen. Elżbieta Zawacka „Zo”.

Informujemy, że w wyniku losowania nagrody otrzymują:
Tomasz Gulazdowski z Tuszyna,
Ireneusz Pryczek z Łodzi,
Dariusz Woronowicz z Wrocławia.

Książki poświęcone cichociemnym wyślemy pocztą. Są to:
– Kacper Śledziński, Cichociemni. Elita polskiej dywersji,
– Katarzyna Minczykowska, Cichociemna. Generał Elżbieta Zawacka „Zo”,
– Wojciech Königsberg, Droga „Ponurego”

Gratulujemy!