Kongres Rady Konferencji Biskupów Europy (CCEE) w Łodzi

EpiscoporumW dniach 16-19 kwietnia 2015 roku w Łodzi odbędzie się Kongres Sekcji „Uniwersytet” Komisji CCEE „Szkoła – Katecheza – Uniwersytet”. Temat kongresu to: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.

Kongres Sekcji „Uniwersytet”
Komisji CCEE „Szkoła – Katecheza – Uniwersytet”
Łódź, 16-19 kwietnia 2015 roku
„Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”

Rada Konferencji Biskupów Europy (CCEE)

1.Skład Rady

Do Rady Konferencji Biskupów Europy(łac.Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae) przynależą jako członkowie 33 przewodniczący Konferencji Episkopatów obecnych w Europie, a także arcybiskupi Luksemburga, Monako, Cypru (obrządku maronickiego), biskup Kiszyniowa (Mołdawia), biskup eparchii mukaczewskiej oraz administrator apostolski Estonii. CCEE liczy ogółem 39 członków i obejmuje terytorium 45 państw.

2.Cele i zadania Rady

Artykuł 1 Statutu Rady,zatwierdzony przez św. Jana Pawła II dnia 2 grudnia 1995 r., stanowi: „Rada Konferencji Biskupów Europy jest organem spajającym Konferencje Episkopatów Europy, który jako cel ma promocję i ochronę dobra Kościoła”. Wśród wyznaczonych celów CCEE należy w szczególności podkreślić następujące: utwierdzanie kolegialności wewnątrz wspólnoty hierarchicznej cum et sub Romano Pontefice; przyczynianie się do bardziej ścisłej współpracy pomiędzy biskupami i Konferencjami Episkopatów Europy, mając na uwadze zadania nowej ewangelizacji na kontynencie europejskim; wspieranie jedności z Radami Konferencji Episkopatów innych kontynentów; wspieranie współpracy ekumenicznej w Europie, dążąc do przywrócenia jedności chrześcijan; składanie żywego świadectwa Kościoła w społeczności europejskiej.

3.Struktura Rady

3.1.Prezydium (od 2006 roku)

Przewodniczący: kard. Péter ERDÖ
Wiceprzewodniczący:kard. Angelo BAGNASCO i abp Józef MICHALIK
Sekretarz Generalny: ks. Duarte Nuno Queiroz de Barros da Cunha

Dotychczasowi przewodniczący:
Kard. Roger Etchegaray (1971 – 1979)
Kard. Basil Hume (1979 – 1986)
Kard. Carlo Maria Martini (1986 – 1993)
Kard. MiloslavVlk (1993 – 2001)
BpAmédée Grab (2001 – 2006)

3.2.Sekretariat

3.3.Komisje CCEE

Rada Konferencji Biskupów Europy – poprzez Komisje – organizuje różne spotkania, które przyczyniają się do skutecznej współpracy tych kościołów lokalnych, w których objawia się szczególnienagląca potrzeba komunii. Każda komisja wspiera inicjatywy zaprojektowane przez poszczególne Konferencje Biskupów w różnych obszarach duszpasterskich. Na czele komisji CCEE stoi przewodniczący wybrany przez zebranie plenarne CCEE, który koordynuje prace oraz wspiera jej inicjatywy.

Komisja Caritas in Veritate (na wzór tak samo brzmiącej encykliki Benedykta XVI) – wspiera rozwiązywanie problemów społecznych, które wpisują się w przestrzeń życia Kościoła i społeczności europejskiej. Obecnie przewodniczącym komisji jest abp GiampaoloCrepaldi, biskup Triestu (Włochy), a sekretarzem – ks. Luis Okulik. Komisja składa się z trzech sekcji: ds. Migracji, Ochrony Stworzenia oraz Sprawiedliwości i Pokoju.

Komisja ds.Środków Społecznego Przekazu – zajmuje się rozpowszechnianiem przekazu chrześcijańskiej wiary i wspieraniem działań Kościoła poprzez dialog ze współczesnym społeczeństwem, z pomocą środków komunikowania, które ma do dyspozycji. Obowiązki przewodniczącego komisji wypełnia bp José Ignacio MunillaAguirre, biskup San Sebastián (Hiszpania), zaś sekretarzem komisji jest ks. Michel Remery.

Komisja ds. Powołań Kapłańskich (EVS) – wspiera duszpasterstwo powołań oraz inicjatywy podejmowane przez Konferencje Episkopatów Europy, celem dawania świadectwa o pięknie powołania zakonnego, szczególnie powołania kapłańskiego, jako przykładu ewangelicznego świadectwa w dzisiejszym świecie. Aktualnie urząd przewodniczącego komisji pełni bp Oscar Cantoni, biskup diecezji Crema, a sekretarzem komisji jest ks. Nico Dal Molin.

Komisja ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów – podejmuje i rozkrzewia refleksję na temat misji Kościoła w różnych środowiskach edukacyjnych i akademickich oraz refleksję na temat przekazywania wiary i relacji między nauką i wiarą.Przewodniczącym komisji jest abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki, a jej sekretarzem ks. Michel Remery.

Komisja ta podzielona jest na trzy sekcje:
– sekcja katechetyczna (przew. abp Duro Hranić, arcybiskup Dakovo-Osijek; sekretarz ks. LucMellet),
– sekcja ds. szkół (przew. bp EricAumônier, biskup Wersalu; sekretarz Etienne Verhac),
– sekcja uniwersytecka (przew. abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki; sekretarz ks. Leon O’Giollain SJ).

Nowe wyzwania, które rozeznaje w swoich pracach komisja ds. Katechezy, Szkół i Uniwersytetów, to m.in.: zwiększona migracja europejskich studentów w ramach różnych projektów wymiany naukowej i badawczej, różnorodność pracy katechetycznej i edukacyjnej w szkołach Europy, katecheza dzieci i młodzieży, nauczanie religii katolickiej w szkołach, konieczność zacieśnienia współpracy katechezy i przedmiotów edukacji szkolnej.

Sekcja uniwersytecka gromadzi się co 5 lat na kongresach. Poprzedni, w 2010 roku,odbył się w Monachium. Obecny, w dniach 16-19 kwietnia 2015 roku ma miejsce w Łodzi. Problematyka określona jest w haśle: „Być i stawać się odpowiedzialnymi za życie”.

za archidiecezja.lodz.pl