Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha złożył zawiadomienie o popełnieniu przez Natalię Przybysz zbrodnię dzieciobójstwa

herbklubuW wywiadzie piosenkarki dla tygodnika „Wysokie obcasy” sprzed dwóch tygodni, Natalia Przybysz publicznie przyznała się do aborcji na Słowacji m.in. z powodu braku warunków do wychowania trzeciego dziecka. Natalia Przybysz przyznała, że nie miała czasu na szukanie większego mieszkania dla swojej rodziny.
Krzysztof Kopania, rzecznik łódzkiej Prokuratury Okręgowej potwierdził nam, że takie zawiadomienie wpłynęło do nich. – Przekażemy je do Warszawy, zgodnie z siedzibą wydawcy „Wysokich obcasów” – zapowiedział prok. Kopania.

Poniżej, publikujemy pełny tekst doniesienia do prokuratury:

Katolicki Klub
Św. Wojciecha

Prokuratura Okręgowa
w Łodzi,
ul. Kilińskiego 152,
90-322 Łódź

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym, składamy doniesienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na dokonaniu zbrodni zabicia dziecka nienarodzonego przez panią Natalię Przybysz i rozmyślnym, publicznym propagowaniu tego czynu zabronionego poprzez udzielanie wywiadów oraz komponowanie i rozpowszechnianie piosenek, w których przez pochwałę dokonanej zbrodni – zachęca czytelników i słuchaczy do naśladownictwa czynu dzieciobójstwa.

UZASADNIENIE:

W wywiadzie udzielonym magazynowi „Wysokie obcasy”, tygodniowemu dodatkowi „Gazety Wyborczej”, pani Natalia Przybysz ujawniła, że w pełni świadomie i z rozmysłem poddała się zabiegowi zamordowania własnego dziecka nienarodzonego w klinice na Słowacji. Ujawnia przy tym szczegóły tego zdarzenia, podaje cenę, zachwala konieczną w czasie dokonywania zbrodni dzieciobójstwa opiekę medyczną oraz w sposób bezpośredni zachwala własny czyn, sugerując czytelnikom, że aborcja jest właściwą drogą wyboru matki, która nosi pod sercem niechciane dziecko.

Wartym szczególnego potępienia jest fakt, że Natalia Przybysz, w pełni świadomie i z rozmysłem, stara się upowszechniać praktykę aborcji – czyn zakazany w polskim prawie, wykorzystując do tego szeroko rozpowszechniane utwory muzyczne, czym daje też jednoznacznie dowód nakłaniania innych kobiet do popełniania takiego przestępstwa.

W wywiadzie opublikowanym w „Wysokich obcasach” pani Natalia Przybysz opisuje szczegółowo przestępczy proceder dokonywania nielegalnych aborcji, z podaniem szczegółów sprawnie działającego w Polsce, równie nielegalnego mechanizmu „turystyki aborcyjnej” oraz opisuje przestępcze praktyki wspomagania aborcji zastępczymi środkami medycznymi, przez niektórych lekarzy w Polsce.

Czyny pani Natalii Przybysz są wyjątkowo odrażające i naganne, dowodzą jej demoralizacji i są przykładem poczucia całkowitej bezkarności wobec rygorów polskiego prawa. Przybysz mówi o dokonanej aborcji z zachwytem i opisuje ulgę, jaką odczuła po dokonaniu zabiegu. Faktem, który dodatkowo zaświadcza o świadomych i przestępczych działania Natalii Przybysz jest wykorzystywanie zbrodni dzieciobójstwa w osobistej karierze muzycznej z nadzieją uzyskania szerokiego posłuchu i poparcia dla jej przestępczych czynów.

Te bezprzykładne i cyniczne fakty nie mogą pozostać bez odpowiedzialności pani Natalii Przybysz.

Niewątpliwym zamiarem pani Przybysz było wywołanie publicznego poparcia dla działań rażąco naruszających polskiej prawo i uczynienie z tego faktu, także źródła dochodu w postaci tantiem przysługujących autorom piosenek. Dlatego Natalia Przybysz zaplanowała, starannie przygotowała i szeroko upubliczniła swoje przestępczy czyn zbrodni aborcji. Ta krwawa prowokacja nie może pozostawać bezkarna w Polsce.

W związku z ewidentnym zamiarem złamania obowiązującego w Polsce prawa przez panią Natalie Przybysz, wnosimy o przeprowadzenie w tej sprawie stosownego postępowania oraz ustalenie i ukaranie sprawców.

Jan Waliszewski                Iwona Klimczak                 Mirosław Orzechowski