Kapliczki polskie: Ku czci św. Jana Nepomucena

206bGdzieś na trasie Chruślin-Łowicz, w wysokiej, dawno niekoszonej trawie, w szczerym polu stoi nieco chyba zapomniana kapliczka św. Jana Nepomucena, świętego bardzo niegdyś w Polsce popularnego.

Kamienny wizerunek świętego, nieco odrapany, z samotnym drzewem w tle, robi jednak wrażenie oryginalnością. Na postumencie widnieje napis: „Święty Nepomucenie módl się za nami”.

Przysyłajcie nam zdjęcia i krótkie opisy kapliczek, przydrożnych krzyży i świątków. Będziemy je publikować”, żeby uwiecznić ich obecność.
e-mail: redakcja@aspektpolski.pl lub adres: ul. Piotrkowska 17, 90-955 Łódź 8, skr. poczt. 22

REDAKCJA