Jubileusz Miłosierdzia w internecie

MilosierdzieVatStolica Apostolska uruchomiła specjalną stronę internetową www.iubilaeummisericordiae.va poświęconą rozpoczynającemu się 8 grudnia br. Jubileuszowi Miłosierdzia. Obok włoskiego, angielskiego, hiszpańskiego, francuskiego, portugalskiego jest ona redagowana również w języku polskim.

Pod adresem www.iubilaeummisericordiae.va znajdziemy najważniejsze dokumenty, w tym tekst papieskiej bulli ogłaszającej Rok Święty, papieskie homilie, tweety czy ogłoszenia. Można także za pośrednictwem tej strony zgłaszać na adres Papieskiej Rady ds. Popierania Nowej Ewangelizacji swoje wnioski.

za ekai.pl