Janusz Janyst, Jubileusz Polish Camerata

205mRówno ćwierć wieku działa w Łodzi Polish Camerata – orkiestra założona przez wiolonczelistę i dyrygenta Stanisława Firleja z łódzkiej Akademii Muzycznej. Ciekawie zapowiada się jubileuszowy koncert 1 marca pod dyr. Marka Głowackiego.

Polish Camerata początkowo pracowała pod patronatem Łódzkiego Domu Kultury jako grupa studentów Akademii, a także najzdolniejszych uczniów wyższych klas szkół muzycznych II stopnia, ale z czasem usamodzielniła się, skupiając już wyłącznie absolwentów łódzkiej uczelni muzycznej – zatrudnionych w niej pracowników naukowo-dydaktycznych, a także muzyków Filharmonii Łódzkiej. Wszystkich instrumentalistów łączyła i łączy pasja tego właśnie typu zespołowego muzykowania.

W 2001 roku kierownictwo artystyczne orkiestry objął Marek Głowacki. Po ukończeniu w Łodzi studiów pianistycznych otrzymał on w krakowskiej AM dyplom w zakresie dyrygentury symfonicznej. Brał potem kilkakrotnie udział w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Helmutha Rillinga. Na estradach koncertowych współpracował z wybitnymi solistami krajowymi i zagranicznymi. Jest profesorem dr. hab. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Pełni funkcję dyrektora Dni muzyki w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Pod jego kierownictwem Polish Camerata funkcjonuje prężnie, przygotowując kilkanaście programów koncertowych rocznie. Repertuar obejmuje utwory z różnych epok historycznych – od baroku po współczesność. Wysoki poziom artystyczny zapewnił zespołowi współpracę wybitnych solistów, także udział w prestiżowych festiwalach w kraju i za granicą oraz nagrania.

W roku jubileuszowym za najważniejszy uważam koncert 1 marca w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi – mówi Marek Głowacki. Arcydzieło Bacha – Wielka msza h-moll – jest w naszym mieście rzadko wykonywane, ostatnio prezentowane było chyba 9, a przedtem 15 lat temu. Realizację partii solowych powierzyłem znakomitym śpiewakom: Marcie Boberskiej – sopran, Urszuli Kryger – mezzosopran, Sylwestrowi Smulczyńskiemu – tenor i Czesławowi Gałce – bas. Wystąpi też współdziałająca z nami od dawna grupa wokalna All’Antico. Melomani powinni być w pełni usatysfakcjonowani.

Natomiast, jeśli w związku z jubileuszem uda się pozyskać wsparcie finansowe, przygotujemy też m.in. koncerty muzyki polskiego baroku, dzieł wszystkich na fortepian i orkiestrę Chopina, utworów orkiestrowych Kilara oraz Góreckiego. Gdybyśmy dotacji nie otrzymali, program musiałby wyglądać znacznie skromniej. W każdym razie jest już pewne, że 7 czerwca II Koncert fortepianowy c-moll Rachmaninowa zagra z nami Anna Fedorova.

Jesteśmy szczęśliwi i dumni doczekawszy 25-lecia wspólnej pracy. Ogromną radością stała się wiadomość o przyznaniu niektórym kolegom odznaczeń państwowych. Dla mnie osobiście jubileusz to spory wysiłek organizacyjny, ale i wielka, pozytywna emocja. A że będę dyrygować po raz pierwszy od chwili narodzin mego synka, Maciusia, występ jemu w myślach dedykuję.

Pięć lat temu Głowackiemu nie udało się – z braku dotacji na honoraria dla solistów – zrealizować ambitnego programu jubileuszowego. Jak będzie tym razem? Okaże się wkrótce. Tymczasem miłośników muzyki zachęcamy do wybrania się 1 marca do kościoła św. Mateusza na wspomniany koncert oratoryjny (początek o g. 17-ej, wstęp wolny). Zaś orkiestrze Polish Camerata i jej szefowi życzmy kolejnych 25 lat owocnej działalności.