Francuskie rodziny wdzięczne za kategoryczne słowa papieża o gender. „Skala zjawiska jest ogromna”

FranciszekŚrodowiska rodzinne we Francji są wdzięczne Papieżowi za jego jasne słowa na temat indoktrynacji dzieci ideologią gender. Franciszek mówił o tym wczoraj wieczorem w samolocie w drodze powrotnej z Azerbejdżanu do Rzymu. Odniósł się przy tym konkretnie do Francji i tamtejszych podręczników. Papież Franciszek powiedział w stolicy Gruzji, Tbilisi, że „trwa wojna światowa”, której celem jest „zniszczenie małżeństwa”. Podczas spotkania z katolickim duchowieństwem papież mówił, że wielkim wrogiem małżeństwa jest dzisiaj „teoria gender”.

W improwizowanym wystąpieniu w stołecznym kościele, którego słuchało 250 przedstawicieli duchowieństwa katolickiego z Gruzji, Franciszek oświadczył:

Dziś jest wojna światowa, aby zniszczyć małżeństwo. Nie niszczy się małżeństwa wojnami, ale niszczy się je ideami, poprzez kolonizację ideologiczną. Trzeba się bronić przed kolonizacją ideologiczną. Jeśli są problemy, należy się pojednać jak najszybciej to możliwe. Nie wolno również zapominać o trzech złotych słowach dla małżeństwa: proszę, dziękuję i przepraszam – wskazał Ojciec Święty.

Następnie podkreślił, że trzeba się przed nimi bronić. Papież powiedział, że „małżeństwo jest najpiękniejszą rzeczą, jaką stworzył Bóg” i że „mężczyzna i kobieta, którzy stają się jednym ciałem są obrazem Boga”.

Jest normalne, że w małżeństwie dochodzi do kłótni. Czasami nawet latają talerze, ale jeżeli istnieje między małżonkami miłość, powinno natychmiast dojść do pojednania.

Trafność słów Papieża potwierdza Ludovine de La Rochère, przewodnicząca Ruchu Manif pour tous, który przed dwoma laty wyprowadził na ulice miliony Francuzów przeciwko legalizacji tak zwanych małżeństw jednopłciowych. Przypomina ona, że we Francji program nauczania jest bardzo upolityczniony i zideologizowany, zwłaszcza w odniesieniu do teorii gender. Powstała nawet specjalna strona internetowa, na której rodzice sygnalizują ideologiczną indoktrynację w podręcznikach i książkach zalecanych przez ministerstwo.

Skala zjawiska jest ogromna. Dotyka ono już najmłodszych, rodząc w nich wielki zamęt – zauważa de La Rochère.

Wypowiedź Papieża odbiera jako wyraz uznania i zachętę do dalszej walki o rodzinę.

Kategoryczne słowa Franciszka pod adresem ideologii gender spotkały się ze stanowczą odpowiedzią ze strony francuskiej minister oświaty. Przyznała ona, że nie spodziewała się po Papieżu takich słów. Padł on, jak stwierdziła ofiarą prowadzonej przez integrystów kampanii dezinformacyjnej.

– Jestem wściekła – powiedziała Najat Vallaud-Belkacem.

Do tej wypowiedzi odniósł się rzecznik francuskiego episkopatu.

– Niektóre polemiki są jałowe i bezpodstawne. Aby się o tym przekonać wystarczy przeczytać, co powiedział Papież – oświadczył ks. Olivier Ribadeau Dumas.

za ekai.pl