E-podręcznik do kosza!

tabletPo trzech latach prac we wrześniu 2015 r. do szkół mają trafić e-podręczniki – informuje „Rzeczpospolita”. Ma ich być łącznie 64, do wszystkich 14 przedmiotów wykładanych w procesie nauczania ogólnokształ­cą­ce­go.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – agenda Ministerstwa Edukacji Narodowej odpowiedzialna za prowadzenie projektu e-podręcznika – unieważnił przetarg na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu wykorzystania tych cyfrowych publikacji. Według informacji „Rzeczpospolitej” część podręczników jest tak źle przygotowana, że nie nadaje się nawet do poprawy i podręczniki powinny zostać napisane od nowa. MEN poszukuje teraz specjalistów, którzy podejmą się kontynuowania tego zadania.

Ośrodek Rozwoju Edukacji szacuje, że z e-podręczników będzie korzystać 40 proc. uczniów. Problem w tym, że na początku grudnia, zaledwie 9 miesięcy przed zakończeniem tegoprojektu, okazało się, że jakość materiałów, które ORE otrzymał od partnerów jest niezadowala­ją­ca.

Ośrodek przyznał też, że nie wie, kiedy partnerzy projektu wykonają swoją pracę zgodnie z oczekiwaniami i był zmuszony unieważnić przetarg na przeprowadze­nie szkoleń dlanauczycieli z wykorzystania e-podręczników.

Kłopoty z e-podręcznikiem rozpoczęły się na długo przed tym, zanim ruszyły prace nad tym wartym 50 mln zł projektem. MEN potwierdza, że to, co dostało od wykonawców tego projektu, to bubel. I nie wie, kiedy zostanie on naprawiony.

Zwolniono koordynatorkę projektu „E-podręczniki do kształcenia ogólnego” oraz kilku ekspertów zatrudnionych w Ośrodku Rozwoju Edukacji.

Głównym celem projektu E-podręczniki, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji – instytucję podległą Ministerstwu Edukacji Narodowej, jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych e-podręczników. Jest on jednym z elementów wieloletniego programu cyfryzacji polskiej szkoły. Od lutego tego roku pełniącą obowiązki koordynatora projektu jest Marlena Plebańska, związana z projektem od samego jego początku.

Za merytoryczne przygotowanie e-podręczników do matematyki i przedmiotów informatycznych odpowiada Politechnika Łódzka. Za e-podręczniki z zakresu przedmiotów humanistycznych merytorycznie odpowiada Uniwersytet Wrocławski, za e-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a za e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej – Grupa Edukacyjna S.A. Za stronę techniczną przygotowania wszystkich e-podręczników odpowiada Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe, będące pionem Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Od października ubiegłego roku kolejne fragmenty e-podręczników umieszczone są na specjalnej platformie internetowej.

za rzeczpospolita