Dziś sprawdzian dla szóstoklasistów

elementarzOk. 350 tysięcy uczniów szóstych klas szkoły podstawowej przystąpi dziś do pierwszego w życiu egzaminu. Przystąpienie do niego jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej.

W tym roku egzamin przygotowany jest według nowych zasad: sprawdzian składa się z dwóch części – najpierw, przez 80 minut, uczniowie rozwiązują zadania z języka polskiego i matematyki, a następnie – po przerwie – mają 45 minut na zadania z języka obcego. Dotąd egzamin trwał 60 minut i nie obejmował języka obcego.

Wyniki zostaną ogłoszone pod koniec maja, a na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymają zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu.