Dziś Niedziela Palmowa

chrystus_wjazd_jerozolimaNiedzielę Palmową obchodzimy na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, podczas którego rzucano pod Jego nogi gałązki palmowe. Niedziela Palmowa otwiera Wielki Tydzień.

Nazwa święta związana jest ze zwyczajem święcenia palm, ustanowionym w Kościele od XI w. Poświęcone palmy winny być przechowywane przez cały rok, a spalone stają się popiołem, którym posypywane są głowy w Środę Popielcową.

W Polsce Niedziela Palmowa zwana jest także kwietną. Tego dnia, oprócz święcenia palm odbywają się też w wielu miejscach dziś i w kolejnych dniach Wielkiego Tygodnia misteria pasyjne. Najsłynniejsze można zobaczyć w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Na wsiach wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem.

W niektórych regionach Polski palmy są bogato i w charakterystyczny dla regionu sposób przystrajane, jak na Kurpiach, czy na Wileńszczyznie.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest dwojakiego rodzaju: ma część radosną – święcenie palm i procesję na pamiątkę triumfalnego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Oprócz tego podczas Mszy Świętych kapłan – odziany dziś wyjątkowo w czerwone szaty – czyta opis Męki Pańskiej Pana Jezusa, którą wierni przeżywać będą w sposób szczególny przez cały Wielki Tydzień.