Dziś Dzień Pacjenta w Śpiączce

18 kwietnia obchodzimy Dzień Pacjenta w Śpiączce ustanowiony przez Sejm RP w 2012 r. w celu zwrócenia uwagi na problemy osób, które zapadły w śpiączkę oraz ich rodzin. Szacuje się, że rocznie w śpiączkę zapada ok. 5-6 tys. osób!

Wybór daty nie był przypadkowy – 18 kwietnia 2011 r. Prezes Agencji Technologii Oceny Medycznej (AOTM) wydał pozytywną opinię w sprawie pierwszego w naszym kraju programu medyczno-neurorehabilitacyjnego, przygotowanego dla „jednostki chorobowej”, jaką jest śpiączka.

Narodowy Dzień Pacjenta w Śpiączce ma na celu lepsze zrozumienie problemów pacjentów w stanie śpiączki, a także pomoc w stworzeniu systemu, pozwalającego na wybudzanie pacjentów ze śpiączki w każdym możliwym przypadku. Ponadto obchody Dnia Pacjenta w Śpiączce mają przyczynić się do zwiększenia społecznej świadomości istnienia problemu pacjentów znajdujących się w tym stanie/