Droga Krzyżowa w Łodzi

DrogaKrzDzisiaj w piątek o godzinie 19:00 ulicami Łodzi przejdzie Łódzka Droga Krzyżowa. Wcześniej o godz. 18:00 w kościele stacyjnym parafii św. Faustyny odbędzie się Msza Święta, a po Eucharystii odbędzie się przemarsz ul. Piotrkowską do Bazyliki Archikatedralnej.
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy” uczy św. Paweł w Liście do Rzymian wyjaśniając jednocześnie, że „tym, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10,17) – pisze ks. Abp Marek Jędraszewski w specjalnym liście. – Naszą wiarę budujemy na Słowie Bożym. W Wielkim Poście pragnienie medytacji opartej o ewangeliczny opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa gromadzi nas na Drodze Krzyżowej, podczas której w zbawcze cierpienie Zbawiciela wplatamy nasze życie indywidualne i wspólnotowe.Zapraszam serdecznie wszystkich Łodzian do wspólnej modlitwy podczas Łódzkiej Drogi Krzyżowej, która w tym roku odbędzie się w piątek 27 marca br. o godzinie 19:00. Po Mszy świętej sprawowanej tego dnia w kościele stacyjnym pod wezwaniem świętej Faustyny, rozważając poszczególne stacje Drogi Krzyżowej, przejdziemy ul. Piotrkowską do Bazyliki Archikatedralnej Łódzkiej. Do wspólnej modlitwy opartej o biblijny opis męki i śmierci Jezusa Chrystusa zaprosiłem także osobnym listem duchownych i wiernych świeckich bratnich Kościołów chrześcijańskich.

Podejmijmy z wiarą i miłością krzyż naszego życia i w modlitewnym skupieniu podążajmy za Jezusem Chrystusem, jedynym Odkupicielem człowieka.

Z pasterskim błogosławieństwem

Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki