Droga Krzyżowa na ulicach Łodzi

drogakrzyzowa„Pragniemy teraz pójść Twoimi śladami i w myśli postępować drogą Twojej męki”- powiedział rozpoczynając Łódzką Drogę Krzyżową Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki, który już po raz trzeci przewodniczył Drodze Krzyżowej ulicami naszego miasta.

Droga Krzyżowa rozpoczęła się o godzinie 19 tuż po Mszy świętej w kościele św. Faustyny – kościele stacyjnym w tym dniu. Wierni wyruszyli spod pomnika św. Faustyny i przemierzali poszczególne stacje Drogi Krzyżowej aż do pomnika św. Jana Pawła II przed Łódzką Archikatedrą.

We wprowadzeniu Metropolita Łódzki powiedział: „Panie, Ty powiedziałeś: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Mt 16,24). Pragniemy teraz pójść Twoimi śladami i w myśli postępować drogą Twojej męki. Dozwól więc, aby żywo stanęło przed nami duszą to wszystko, co dla nas wycierpiałeś. Otwórz nasze oczy i porusz serca, abyśmy zobaczyli i głęboko sobie uświadomili, jak bardzo nas ukochałeś, abyśmy zwrócili się da Ciebie, nasz Zbawco i porzucili grzech, które zadają Tobie ból. Żałujmy serdecznie za nasze grzechy, o Panie. Pragniemy wyruszyć i iść za Tobą. Pomóż nam także dźwigać z Tobą nasz krzyż. Bolesna Twoja droga jest szkołą wszelkiego cierpienia, wszelkiej, cierpliwości i przezwyciężania słabości. Daj nam w niej poznać nędzę naszych słabości. Daj nam pojąć wymowę tej bolesnej drogi.”

Rozważania tegorocznych stacji Drogi Krzyżowej przygotował biblista ks. dr Marek Wochna, a przeczytali je Mirosława Marcheluk i Tomasz Bieszczad. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli przedstawiciele różnych grup zawodowych i społecznych.

Łódzka Droga Krzyżowa to dla mieszkańców miasta nie tylko tradycja, ale duże przeżycie duchowe. To również publiczne wyznanie wiary w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Jak podkreślali Łodzianie, którzy licznie wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, to dla nich możliwość zatrzymania się i zamyślenia nad męką Chrystusa. To głębokie przeżycie, które dotyka serca- mówili uczestnicy.

O konieczności naszego bycia z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym mówił na zakończenie Drogi Krzyżowej na Pl. Katedralnym Arcybiskup Marek Jędraszewski. Metropolita Łódzki podkreślał, że tylko ukrzyżowany Syn Boży może zrozumieć ból i samotność wielu ludzi, których życie zostało złamane i pozbawione perspektyw na przyszłość i którzy tego zrozumienia potrzebują. „Z pomocą łaski Bożej mogliśmy rozważań tajemnice Męki Pana Jezusa i iść śladami Drogi Krzyżowej. Niech rozważanie tych tajemnic przyczyni się do pobudzenia jeszcze większej wrażliwości na ludzkie cierpienie, na godność naszych Sióstr i Braci będących w potrzebie i przeżywających trudności duchowe i materialne. Wreszcie, niech ta wrażliwość przyczyni się do budowania naszych Rodzin w duchu chrześcijańskiej miłości, gdzie Bóg jest stawiany na pierwszym miejscu, a godność współmałżonków, dzieci i młodzieży, osób starszych, niech będzie przestrzegana z należytą czcią”- mówił Łódzki Pasterz.

Za: Archidiecezja Łódzka