Cyryl I podziękował Papieżowi Franciszkowi

cyrylPatriarcha Cyryl przyjął przewodniczącego Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Kard. Giuseppe Bertello przebywa w Moskwie w związku z otwarciem tam wystawy „Rzym wieczny – arcydzieła Galerii Watykańskiej”.
Cyryl I podkreślił możliwość zapoznania się Rosjan z duchowością chrześcijan zachodnich, jaką daje wystawa w Galerii Trietiakowskiej.

 
Wszystkie eksponowane dzieła włoskiej sztuki malarskiej przedstawiają wydarzenia biblijne. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia prosił ks. Kard. Giuseppe Bertello o przekazanie papieżowi podziękowań za umożliwienie przywozu do Rosji tak dużej ilości eksponatów i wyraził nadzieję, że dobre relacje między obydwoma Kościołami będą kontynuowane.

Ze swej strony gość z Watykanu złożył Cyrylowi I życzenia urodzinowe i zaznaczył, że mocnym impulsem do poprawy wzajemnych stosunków prawosławno-katolickich było spotkanie papieża z patriarchą moskiewskim na Kubie.

Na początku 2018 r. planowana jest w Watykanie wystawa dzieł o tematyce biblijnej należących do Galerii Trietiakowskiej.

za ekai.pl