Cenckiewicz: ks. Tischner był zarejestrowany jako kontakt operacyjny IV Dep. MSW

Ks. Józef Tischner w 1983 r. został zarejestrowany jako kontakt operacyjny, a w 1988 r. jako konsultant IV Departamentu MSW – wynika z publikacji „Kryptonim ‚Klan’. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ ‚Solidarność’ w Gdańsku. Tom 2” . Informację tę podał szef WBH Sławomir Cenckiewicz.

„Przykra ta rejestracja ks. Józefa Tischnera w kategorii KO i konsultanta Departamentu IV MSW. Szkoda” – napisał dyrektor Wojskowego Biura Historycznego w kolejnym tweecie, zamieszczając też skan jednej ze stron publikacji IPN, dotyczący ks. Tischnera.

„W latach 1980-1983 rozpracowywany przez Wydział IV KW MO w Krakowie, w ramach SOR krypt. +Leo+, 27 lipca 1983 roku zarejestrowany pod nr. 81208 przez Departament IV MSW w kategorii ‚kandydat’, następnie KO. Od 13 października 1988 r. konsultant. Został wyrejestrowany 30 stycznia 1990 roku – czytamy w opublikowanym przez Cenckiewicza skanie fragmentu książki, dotyczącego ks. Tischnera.

Książka “Kryptonim ‘Klan’. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ ‘Solidarność’ w Gdańsku”. Tom 2: „I Krajowy Zjazd Delegatów” została wydana w 2019 r. przez Wydawnictwo Instytut Pamięci Narodowej.

Sylwetka ks. Józefa Tischnera

Ks. Józef Tichner (ur.1931 r.) był filozofem, profesorem Papieskiej Akademii Teologicznej. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1955. W latach 70. XX w.  stał się znaną postacią w życiu intelektualnym Polski. W 1980 podjął na szerszą skalę działalność publiczną. Jego teksty publikowane w “Tygodniku Powszechnym” zostały wydane w 1981 roku jako “Etyka Solidarności”. Jego kazanie wygłoszone na I Zjeździe Solidarności zaliczono w poczet oficjalnych dokumentów zjazdowych.

Wykładał filozofię w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie, a potem na Papieskiej Akademii Teologicznej. Prowadził także zajęcia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej i na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 80. związał się z ruchem Solidarności, w 1981 r. był kapelanem zjazdu Solidarności

Ks. Tischner był autorem książek: „Świat ludzkiej nadziei” (1975), „Etyka Solidarności” (1981), „Polski kształt dialogu” (1981), „Myślenie według wartości” (1982), „Zawierzyć człowiekowi” (1991), „Spowiedź rewolucjonisty” (1993), „Nieszczęsny dar wolności” (1993), „W krainie schorowanej wyobraźni” (1997). W 1997 roku napisał „Historię filozofii po góralsku”, która okazała się przebojem rynkowym.

Ks. Tischner był członkiem rady programowej Unii Wolności. Swoje poglądy polityczne i biografię przedstawił w opublikowanej w 1995 r. książce „Między panem a plebanem” – tomie rozmów z Adamem Michnikiem, przy współudziale Jacka Żakowskiego. Rok później powstała następna książka na podstawie rozmów z Jackiem Żakowskim – „Tischner czyta Katechizm”.

We wrześniu 1999 r. ks. Tischner otrzymał Order Orła Białego. Zmarł 28 czerwca 2000 r. w wieku 69 lat. Został pochowany w Łopusznej k. Nowego Targu.

za PAP