Bułgarzy piszą do Tuska

BorysowTuskWładze w Sofii ostrzegły w liście skierowanym do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, że zablokują porozumienie między Unią Europejską a Turcją w sprawie migracji, jeżeli nie zostaną w nim uwzględnione interesy Bułgarii. Porozumienie ma zostać zatwierdzone w przyszłym tygodniu.

Jak poinformowały wczoraj wieczorem publiczne radio i telewizja, centroprawicowy premier Bułgarii Bojko Borysow wysłał do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska list z ostrzeżeniem: jeżeli Bułgarii, podobnie jak Grecji, nie zagwarantuje się ochrony granic, to wówczas Bułgaria zablokuje porozumienie.

PutBoj

Bułgaria nie należy do strefy Schengen, ale – jak podkreślił Borysow – nie wszystkie zewnętrzne granice unijne leżą w obrębie strefy Schengen. Według niego wszystkie państwa UE bezpośrednio graniczące z krajami, z których napływają migranci, powinny móc liczyć na pomoc ze strony Unii Europejskiej. „Nie należy skupiać się wyłącznie na ochronie granicy morskiej między Grecją i Turcją, ponieważ kierunek, w którym mogą ruszyć migranci (po jej ewentualnym zamknięciu), jest nieprzewidywalny. Negocjacje z Ankarą powinny uwzględnić również lądową i morską granicę Bułgarii z Turcją” – napisał szef bułgarskiego rządu.

Według Borysowa „Bułgaria nie jest gotowa zaakceptować jedynie częściowego zaangażowania Turcji, dotyczącego wyłącznie Morza Egejskiego i greckich wysp, ponieważ doprowadzi to prawdopodobnie do otwarcia nowych szlaków migracyjnych”. Bułgaria ma wspólną granicę z Grecją i Turcją. Jest najbardziej prawdopodobnym kierunkiem, w którym mogą udać się migranci po ewentualnym zamknięciu greckiej granicy.

za onet.pl