Bartosz Chmiela, W Ksawerowie doceniają przedsiębiorców

205mZgodnie z cykliczną tradycją wpisaną do gminnego kalendarza imprez, 23 stycznia br. w zabytkowym pałacu w Ksawerowie odbyło się uroczyste spotkanie władz z przedstawicielami lokalnego biznesu.

Gości, licznie zgromadzonych w tym wyjątkowym miejscu, uroczyście powitał wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski. Intencją tegorocznego forum było podziękowanie wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym swój biznes na terenie gminy Ksawerów za działalność na jej rzecz oraz na rzecz jej mieszkańców.

Wójt Topolski zaznaczył, że spotkania władz samorządowych z przedsiębiorcami z naszego terenu weszły na stałe do kalendarza wydarzeń promocyjno-gospodarczych całego województwa łódzkiego, czego dowodem jest objęcie imprezy honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Łódzkiego. Poinformował również, jak duży wpływ na wysokość budżetu gminnego ma efektywna współpraca włodarzy gminy z lokalnymi przedsiębiorcami. Zapewnił przedsiębiorców, że budżet gminy na rok bieżący umożliwi uruchomienie kolejnych inwestycji, a same wydatki inwestycyjne nie powinny być mniejsze niż w roku ubiegłym. Wójt wyraził zadowolenie i podziękował zgromadzonym menedżerom za niemały wkład w sukcesywny spadek poziomu bezrobocia na terenie gminy Ksawerów, dodając, że spotkania te cieszą się coraz większym zainteresowaniem, nie tylko przedsiębiorców, ale również pozostałych mieszkańców, a uczestnictwo w nich postrzegane jest jako wyjątkowe wyróżnienie.

W trakcie spotkania wyróżniono 7 przedsiębiorców, którzy: wspierali działalność kulturalną organizowaną w ramach Gminnego Domu Kultury z Biblioteką, wspierali dzieci i młodzież trenujące w ramach klubu sportowego GKS Ksawerów, utrzymują pozycję największego i jednocześnie solidnego płatnika podatków lokalnych, które w całości są dochodem gminy i mają bezpośredni wpływ na jej rozwój.

Do grona wyróżnionych statuetką w kształcie ksawerowskiej róży w roku bieżącym do łączyli właściciele firm: SUNBUD S.J, ZM „SKRAMET”, PPHU „DAVID”, „TOYA” Sp. z o.o., „STUD-BET”, PPHU „WIKTOR ZAJKIEWICZ” oraz firma „MAL-KOR”.

Gratulacje wyróżnionym i wszystkim obecnym przedsiębiorcom złożyli również m.in.: senator Andrzej Owczarek i Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.

Atmosferę spotkania uprzyjemnił występ artystyczny zespołu pod kierownictwem absolwentki Akademii Tańca w Wielkiej Brytanii Urszuli Dziekciarek oraz recital wokal ny Aniki Koralewskiej.

Do ciekawostek należy fakt, iż zespół 7coma7 swoje początki miał, przed niespełna 32-laty, właśnie w Ksawerowie.