Archidiecezja Łódzka modli się za Ojczyznę

AbpMJO tym, że nie da się zbudować prawdziwie wolnej Ojczyzny bez trwałych fundamentów takich jak Bóg, Honor i Ojczyzna- mówił Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski w łódzkiej katedrze podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która jest częścią cyklu modlitw Archidiecezji Łódzkiej za Polskę. Eucharystie są sprawowane w pierwszą sobotę miesiąca.

Ks. Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii katedralnej, we wstępie do Mszy Świętej przypomniał, że od kilku lat krucjata różańcowa modlitwy za Ojczyznę prowadzi w katedrze w każdą czwartą niedzielę miesiąca różaniec za Ojczyznę. Wiemy jak bardzo nasza Ojczyzna potrzebuje Bożej mocy i opieki Matki Najświętszej. Dlatego zrodziła się inicjatywa, by rozszerzyć tę modlitwę o Adorację Najświętszego Sakramentu w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 10 do 12, a po niej o godzinie 12 będzie sprawowana Msza Święta i dalej Adoracja do godziny 16 na ołtarzu głównym.

W homilii Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski nawiązał do wczorajszego wypadku prezydenta RP, który cudem uniknął śmierci. Metropolita Łódzki wyraził oburzenie na komentarze jakie po tym zdarzeniu były zamieszczane na jednym z portali społecznościowych na profilu komitetu Obrony Demokracji. „W tych wpisach wiele osób wyrażało żal, że się tak dobrze to skończyło, bo miało się skończyć zupełnie inaczej. Przerażenie ogrania kiedy się czyta takie wypowiedzi. To o nich można powiedzieć – mowa nienawiści. Mowa, która nas musi pobudzić do refleksji, dlaczego takich rodzaj myślenia, dlaczego takie wpisy, dlaczego tyle nienawiści?
Odpowiedź na te pytania została nam niejako udzielona przez św. Jana Pawła II w jego encyklice „Centesimus Annus” – mówił Ksiądz Arcybiskup. Fragment tego dokumentu poświęcony jest demokracji i stwierdza, że jeśli demokracja nie ma fundamentu w trwałych, obiektywnych wartościach to bardzo łatwo może przemienić się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.
Jeżeli się usunie grunt, trwały i obiektywny dla stanowienia prawa, to można w imię arytmetycznej większości sejmowej uchwalać nawet najbardziej zbrodnicze prawa. Tego uczy nas historia- mówił Metropolita Łódzki.
Ksiądz Arcybiskup przypomniał w tym kontekście słowa jednego z uczestników zasiadających przy obradach Okrągłego Stołu, który tak mówił: „po upadku komunizmu boję się w Polsce trzech totalitaryzmów: religijnego, moralnego i nacjonalistycznego. Tę wypowiedź można odszyfrować jako lęk przed przywróceniem właściwego fundamentu dla życia politycznego i społecznego. To lęk przed takim fundamentem, którym jest Pan Bóg.
Dalej ten człowiek obawia się fundamentu moralnego jakim jest 10 przykazań, opowiadając się tym samym za relatywizmem moralnym, za tym, że każdy może mieć swoją prawdę i według niej żyć oraz narzucać ją innym. Na koniec bojąc się nacjonalizmu uderzył ten człowiek w to co jest najbardziej istotne dla całej naszej wielkiej tradycji – w patriotyzm. Ten człowiek nie chciał, by nasze życie po 89 roku kształtowało się według tych trzech słów tworzących jeden wielki program dla Polski – Bóg, Honor, Ojczyzna.
Nie bez przyczyny św. Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski po 89 roku wszystkie swoje rozważania oparł na Dekalogu. On wyraźnie nam pokazywał jaki musi być fundament, by budować kraj wolny dla wolnych Polaków. Wolnych od nienawiści, od chęci przemocy czy odwetu. Należy kraj budować na miłości do drugiego człowieka i na miłości do Ojczyzny.
W Roku Miłosierdzia Ojciec Święty Franciszek wzywa nas żebyśmy byli miłosierni jak Ojciec. W tym jego wołaniu musimy dostrzec jego prośbę skierowaną do każdej i każdego z nas, prośbę o modlitwę, by serca ludzi, często przeniknięte bardzo złymi myślami, by te serca się nawróciły.
Właściwy ład państwa trzeba budować na Bogu, który jest miłością i tylko wtedy jest możliwa pełna wolność i można budować prawdziwą demokracje i ze spokojem patrzeć w przyszłość.
Na zakończenie Metropolita Łódzki przypomniał, że w tym roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski. Szczególne wydarzenie kiedy nasi przodkowie postanowili oprzeć nasza Ojczyznę na Chrystusie. Łódzki Pasterz podziękował wszystkim za dotychczasową modlitwę w intencji Polski i zachęcił, by codziennie ofiarować jedną dziesiątkę różańca za Ojczyznę.
Modlitwa za Ojczyznę to cykl spotkań na Różańcu, Eucharystii i Adoracji Najświętszego Sakramentu zainicjowany przez Krucjatę Różańcową. Spotkania odbywają się katedrze łódzkiej w każdą pierwszą sobotę miesiąca i trwają od godz. 10.00 do 16.00.

za archidiecezja.lodz.pl