Archidiecezja Łódzka ma nowego biskupa

206b28 lutego 2015 r. Ojciec Święty Franciszek mianował księdza Marka Marczaka, dotychczasowego Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi biskupem pomocniczym Archi diecezji Łódzkiej. Nominacja ma związek z przejściem na emeryturę Ks. Bp. Adama Lepy.

Ks. dr Marek Marczak urodził się w 1969 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Był parafianinem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego, w której był ministrantem i uczestniczył w Ruchu Światło-Życie. Brak udział chętnie w pielgrzymkach pieszych do Częstochowy, które były dla niego szczególnym przeżyciem, zwłaszcza, że, jak mówi, ta religijność była związana nie tylko z okrywaniem obecności Pana Boga, ale i przeżywaniem patriotyzmu.

Bezpośrednio po maturze Marek Marczak wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi, które ukończył w 1994 r. Jak podkreśla, decyzja o wstąpieniu do seminarium nie była impulsem, ale świadomą przemyślaną decyzją, do której dojrzewał przez lata, a czas studiów to był czas odkrywania mojego powołania i mojej misji w Kościele. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca 1994 r. w archikatedrze łódzkiej z rąk ks. Arcybiskupa Władysława Ziółka.

Pierwszą parafią ks. Marczaka była parafia św. Andrzeja Apostoła w Restarzewie Poduchownym. W 1996 r. rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu teologii dogmatycznej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, które ukończył w 2004 r. uzyskując tytuł doktora teologii. Od 2004 r. prowadzi zajęcia dydaktyczne z teologii dogmatycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oraz w Instytucie Teologicznym w Łodzi, a w 2005 r. został skierowany jako pomoc duszpasterska do parafii św. Doroty i św. Jana Chrzciciela w Łodzi-Mileszkach. Uczestniczy w spotkaniach kręgów Kościoła Domowego. Widzę w tym jedną z lepszych szans, żeby Kościół mógł się rozwijać – mówi o tej inicjatywie.

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Łódzki 22 listopada 2012 r. mianował go archidiecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki, zaś 15 sierpnia 2013 r. – Rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi. Mówiąc o pracy w WSD podkreśla, że ta formacja do kapłaństwa, rozeznanie w powołaniach to są rzeczy, które zabierają całe moje serce. Jako członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Łódzkiej pełni funkcję jej wicesekretarza.

28 lutego z Nuncjatury Apostolskiej nadeszła informacja o mianowaniu księdza Marczaka biskupem pomocniczym Archidiecezji Łódzkiej. Ksiądz Biskup-nominat otrzyma sakrę biskupią w sobotę 11 kwietnia br. o godzinie 11.00 w bazylice archikatedralnej.

Redakcja miesięcznika „Aspekt Polski” składa ks. Biskupowi-nominatowi Markowi najserdeczniejsze życzenia Bożych błogosławieństw potrzebnych na trudnej drodze apostolskiej Kościoła w Archidiecezji Łódzkiej. Niech Najświętsza Maryja Panna prowadzi i ochrania ks. Biskupa Marka na drogach posłannictwa Chrystusowego. Zapewniamy o naszej modlitwie i synowskim przywiązaniu.

Oprac. IWONA KLIMCZAK