Abp Marek Jędraszewski: „Ewangelia Życia zwycięży!”

O tym, by ratować kobiety przed cywilizacją śmierci, by wygrała cywilizacja życia i byśmy swoją codzienność nieśli Ewangelię Życia mówił Arcybiskup Marek Jędraszewski, podczas Mszy św. w łódzkiej katedrze.

Archidiecezja łódzka, podobnie jak inne diecezje w Polsce, włączyła się we wspólną modlitwę o prawe sumienia i światło Ducha Świętego dla wszystkich decydujących w Polsce, o pewnej ochronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Mszy świętej sprawowanej w samo południe, w łódzkiej katedrze przewodniczył Pasterz Kościoła łódzkiego Arcybiskup Marek Jędraszewski.

Na apel Arcybiskupa odpowiedziało bardzo wielu wiernych, którzy licznie przybyli do świątyni w białych strojach, aby zamanifestować swoją przynależność do Chrystusa i do Kościoła. Nie brakowało całych rodzin, także z małymi dziećmi oraz kobiet spodziewających się potomstwa.

Zwracając się do wiernych, Ksiądz Arcybiskup Marek odwołał się do reklamowanych w mediach haseł, zwianych z czarnym marszem: – „Ratujmy kobiety! Przed czym?- pytał Arcybiskup, przed prawem, które będzie zakazywało im zabijania własnych dzieci? Przed czym mamy bronić kobiety? Czy nie należałoby dostrzec, Że w tych programach zrodzonych jako inicjatywa społeczna, kryje się głębokie zatroskanie oto, by ratować kobiety przed złem, które im grozi, i do którego są nakłaniane, niekiedy zmuszane. Że naszym świętym obowiązkiem wynikającym z przykazania Boga i bliźniego jest ratować każde rodzące się i przychodzące na świat życie. To jest miarą naszego człowieczeństwa, odpowiedzialność za życie istot najbardziej bezbronnych i niewinnych! – podkreślił Metropolita łódzki.

Przywołując św. Jana Pawła II i Jego Encyklikę „Evangelium Vitae” mówiącą o świętości życia ludzkiego, Pasterz Kościoła łódzkiego wskazał, że dzisiejsze „czarne pochody” chcą Ewangelię Życia zastąpić ewangelią śmierci. – „Chce się dzisiaj głosić anty ewangelię, można by powiedzieć, czarną ewangelię, w przeciwieństwie do tej, której obrazem jesteśmy my bracia i siostry, noszący białą szatę na znak niewinności, a kapłani zieloną szatę na znak nadziei, bo te dwie barwy oddają najlepiej tę prawdę o Ewangelii Życia, która urzeczywistnia się w każdym poczętym w łonie matki życiu !” – dodał Metropolita.

Wiceprzewodniczący Episkopatu Polski przypomniał, że Kościół w Polsce jest za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jednocześnie sprzeciwia się karaniu kobiet, za dokonana aborcję. – „Chcę to z całą mocą podkreślić, że Episkopat Polski w swojej uchwale z 16 kwietnia br. w Poznaniu, popierając społeczna inicjatywę, by chronić ludzkie życie jednocześnie zaznaczył, że jest przeciwko karaniu kobiet, zostawiając sprawę tak trudną i bolesną, gdy doszło do aborcji Bożemu Miłosierdziu, które najpełniej objawia się w sakramencie pokuty i pojednania. Również dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że za dramatem aborcji, kryje się nie tylko matka, która zdecydowała się na to by jej dziecko nie żyło, ale także wiele innych osób, niekiedy z najbliższego otoczeni!” – zauważył łódzki Pasterz.

Arcybiskup podzielił się także doświadczeniem spotkania z wiernymi podczas Mszy św. i ich obecności na wspólnej modlitwie. –„Na początku tej Mszy św. szedłem przez katedrę do ołtarza i patrzyłem na wasze twarze, wszystkie uśmiechnięte! Zwłaszcza rodziców, którzy przynieśli dzisiaj do świątyni swoje małe dzieci. Bo te dzieci, są ich radością i szczęściem, a my wszyscy w tej radości ich chcemy uczestniczyć. Popatrzmy na zdjęcia tych, którzy biorą udział w czarnych marszach, jakie tam są twarze, jak bardzo różnią się od naszych? Bo Ewangelia miłości i Ewangelia życia jest jednocześnie Ewangelią radości, mimo wszystkich trudów i wyzwań związanych z ludzkim życiem.” – dodał.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Arcybiskup podziękował wszystkim za wspólną modlitwę, za liczne przybycie i zachęcił wszystkich, do gorącej modlitwy różańcowej za wszystkie rodziny. –„Głoście Ewangelię Życia, Ewangelię radości!” – apelował Metropolita łódzki. Podczas procesji wyjścia zatrzymywał się i błogosławił dzieci.

za archidiecezja.lodz.pl