32. rocznica wizyty Ojca Świętego w Łodzi

Mszy świętej celebrowanej w 32. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Łodzi celebrowanej katedrze p.w. św. Stanisława Kostki przewodniczył ksiądz arcybiskup senior Władysław Ziółek – naoczny świadek tamtych historycznych wydarzeń. Ks. abp Ziółek zwrócił uwagę, że szczególne miejsce w apostolskiej posłudze św. Jana Pawła II zajmowały jego pielgrzymki do Polski. Wielką rolę odegrały zwłaszcza za czasów poprzedniego systemu sprawowania władzy. Dawały one Polakom poczucie siły i niezłomnej solidarności. Historycy są zgodni, że ich wpływ na obalenie bloku komunistycznego w Europie jest niezaprzeczalny.

Łącznie Ojciec Święty był w swojej Ojczyźnie 9 razy. Łódź miała szczęście cieszyć się obecnością Papieża już podczas trzeciej jego pielgrzymki do Polski w 1987 roku. – przypomniał.

– Jak poznajemy i jak realizujemy w życiu osobistym i społecznym nauczanie św. Jana Pawła II? Czy jesteśmy dziś bardziej świadomi swojej tożsamości? Czy jego obecność w Łodzi zmieniła naszą rzeczywistość? Czy stała się drogowskazem dla obecnego i przyszłego pokolenia? – pytał zebranych w katedrze kaznodzieja.

– Choć przechodzimy obecnie przez liczne utrapienia dnia codziennego, choć wystawiani na różne próby gubimy się niejednokrotnie na drodze dokonywania właściwych wyborów, choć chwieje się nam nie rzadko hierarchia wartości, to jednak nie podobna, abyśmy nie odczytali ze słów i czynów naszego Wielkiego i Świętego Rodaka, że naszym podstawowym obowiązkiem jest otwieranie drzwi Chrystusowi – przez nasze szczególne świadectwo, jaki jest życie wiary, przez nasz codzienny trud, związany z budowaniem cywilizacji miłości, prawdy i życia. – zakończył arcybiskup Ziółek.

za: Archidiecezja Łódzka/IKa