13 lutego 1945 r. rząd RP na uchodźstwie wydał oświadczenie ws. Jałty

Rząd IIRPPodczas zakończonej 11 lutego 1945 roku konferencji w Jałcie premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill oraz prezydent USA Franklin Delano Roosevelt zgodzili się na dyktat Józefa Stalina dotyczący obrabowanej z połowy terytorium Polski.

Dwa dni później, premier Tomasz Arciszewski, po informacji od ambasadora Edwarda Raczyńskiego o postanowieniach konferencji jałtańskiej, w imieniu rządu rezydującego w Londynie, wydał „Oświadczenie”.

„Decyzje Konferencji Trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez Rząd Polski i nie mogą obowiązywać Narodu Polskiego. Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej Naród Polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski” – napisano w oświadczeniu.

W ten sposób zamknięta została karta niepodległości Polski z lat 1918-1939. Stwierdzenie tzw. Wielkiej Trójki o „wspólnym pragnieniu ujrzenia Polski jako państwa silnego, wolnego, niepodległego i demokratycznego”, okazało się kpiną i ujawniało rzeczywiste zamierzenia sojuszników wobec Polski.

Warto, żeby polscy politycy wyciągali wnioski z historii dzisiaj.