10 maja wybierzemy Prezydenta Rzeczypospolitej

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podała dziś datę wyborów prezydenckich. Głowę Państwa wybierać będziemy 10 maja, a jeśli potrzebna będzie II tura, odbędzie się ona 24 maja. Co ciekawe, ostatnie wybory prezydenckie również odbywały się 10 maja.

Postanowienie o dacie wyborów wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Będzie to formalny początek kampanii wyborczej. Aby zgłosić kandydata na urząd Prezydenta RP należy najpierw utworzyć komitet wyborczy składający się z co najmniej 15 osób, który musi zebrać tysiąc podpisów obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Komitet składa do  Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu kandydata. Kolejnym krokiem jest zebranie 100 tys. podpisów osób, które mają prawo udziału w wyborach, co daje podstawę do rejestracji kandydata przez PKW. Zgodnie z prawem rejestracja ta musi nastąpić najpóźniej do 45 dni przed datą wyborów, czyli do 26 marca.

Zgodnie z Konstytucją, Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na pięcioletnią kadencję. Ponownie może być wybrany tylko raz. Na Prezydenta RP może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Na Prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie.